Botanical Name Starting with letter 'Z'
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Botanical Name Zanthoxylum limonelia (Dennst) Zingiber officinale Rosc Ziziphus mauritiana Lam
Family Rutaceae Zingiberaceae Rhamnaceae
English Name   Ginger Jujube
Uses Indigestion, Heart, Dyspepsia Asthma, Worms, Carminative Blood Purifier, Chest troubles
     
Botanical Name   Ziziphus oenoplia Linn  
Family   Rhamnaceae  
English Name   Jacka  
Uses   Wounds, Hyper acidity